Digitale strategie

Digitale strategie

CONCRETE EN INNOVATIEVE DIGITALE STRATEGIEËN

Digitale en technologische ontwikkelingen bieden enorm veel kansen. Samen met onze klanten maken wij deze kansen inzichtelijk en helpen wij hen met het ontwikkelen van innovatieve digitale strategieën en concepten. Hierbij stellen wij de klant van onze klanten centraal: B2B, B2C en B2B2C.

Voor de ontwikkeling van een innovatieve digitale strategie beantwoorden we vragen als: ‘Wat moet het nieuwe business model worden?’, ‘Welke impact hebben de digitale kanalen – internet, tablets, smartphone, apps, social media – op de (digitale) business doelstellingen?’ en ‘Hoe kunnen wij deze kanalen optimaal inzetten?’

SAMEN MET DE KLANT ONTWIKKELEN

We ontwikkelen de strategie samen met de medewerkers van je bedrijf. Wij brengen de digitale expertise in. Je medewerkers de kennis van de markt, klant en organisatie. Samen ontwikkelen we een digitale strategie die past bij de bedrijfsdoelstellingen en gefundeerd is op inzichten van de klant, de markt en de laatste digitale trends.

 

Bij de ontwikkeling van de strategie betrekken we onze User Experience & Visual Designers. Zo zijn de plannen fact-based en maken we ze concreet en zichtbaar, zodat iedereen een beeld heeft bij de gekozen richting. Op deze manier creëren we een digitale strategie die voor een hoge betrokkenheid en acceptatie in de organisatie zorgt.

 

GEFUNDEERDE EN BEGRIJPELIJKE STRATEGIE

De digitale strategie is gebaseerd op een digitale ambitie die wij gezamenlijk met de klant ontwikkelen en die beschrijft  waar je bedrijf over twee jaar wilt staan. In een roadmap definiëren we duidelijk herkenbare stappen om de digitale ambitie te realiseren.

 

HET RAPPORT: STERK GEVISUALISEERD

Onze rapportages vormen de brug tussen denken en doen. De strategie wordt sterk gevisualiseerd. Daarmee vormen ze het vertrekpunt voor de implementatie en kan je concreet aan de slag gaan. Kortom, onze digitale strategie rapportage is een krachtig communicatie instrument om binnen je organisatie draagvlak te creëren.